Skip to main content
Events

ÉLETKÉPEK

ÉLETKÉPEK
gyülekezeti életünkből
2022. október 30.

Istennek adva hálát tesszük közzé, hogy a Reformáció Ünnepére, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Úrvacsorai közösségben lehettünk együtt.
Köszönjük Longauer Anikó presbiter asszonynak a szent jegyek felajánlását.

A mai Ige üzenete, ahogy azt a nagy reformátorok is megfogalmazták: “Ecclesia semper reformari debet”.
(Az egyházat mindig reformálni kell).
Mindig van valami, amit újból meg kell vizsgálni, újra kell fogalmazni, és újra az Ige mértéke alá kell állítani.
A reformáció ünneplésünknek nem kell abban kimerülnie, hogy régmúlt eseményekről beszélünk és régen halott hősöknek az emlékét idézgetjük, hanem mi magunk is benne vagyunk a reformációban.

Öröm és hála van a szívünkben, hogy az Istentiszteleten és az azt követő kötetlen beszélgetésen is szép számmal voltunk jelen.
Köszönjük a Női Körnek a finom házi süteményeket és a kávét.
Isten áldja meg gazdagon őket! Bizony, az Ige szavaival mondhatjuk és mondjuk is: “Mindeddig megsegített bennünket az ÚR!”
“Ében-Haézer”!
(1Sámuel 7:12)

Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a Dicsőség!

***
(Úrvacsoraosztás: §36-37 HRCA Constitution by-Law szerint)